Waarom Jezus?

Geloven, prima. Maar Jezus? Natuurlijk was Hij een groot geestelijk leider. Maar dat zijn wel meer mensen in de geschiedenis geweest.

Al eeuwen lang zijn mensen verdeeld geweest over de vraag: “Wie is Jezus?” Zelfs mensen die niet in Hem geloven maken er soms een levenswerk van om te bewijzen dat Hij niet is wie Hij zegt te zijn. Door de hele geschiedenis en wetenschap heen zijn er zoveel bewijzen gevonden over het leven van Jezus op aarde dat dit eigenlijk onomstotelijk vast staat. Blijft de vraag: “Wie is Jezus?”

Wie is Jezus?

Vergeet niet dat mensen die Jezus zagen in het begin van de jaartelling ook de vraag hadden: “Wie is Jezus?” Schriftgeleerden zeiden: “Hoe durft Hij. Hij spot met God. Er is maar één die de mensen hun zonden kan vergeven en dat is God (Marcus 2:7). Jezus reageerde: “Wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden worden vergeven of sta op en wandel?” En dat is precies wat Jezus deed op aarde. Hij genas zieken, liet doden weer levend worden, bevrijdde mensen en vergaf de zonden. Zoals Hem is er nog nooit iemand geweest. Velen malen schakelt Jezus zich aan God: “opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft (Johannes 5:23). Er zijn meer dan 300 verwijzingen in het Oude Testament naar de Messias (Verlosser). Allemaal verwijzen ze naar Jezus.

Een bijzonder mens? Ja, alleen Jezus gaat nog veel verder. Hij zegt gelijk te staan aan God. Johannes 14:6 “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Hiermee sluit Jezus zelf alle andere wegen, manieren, leerstellingen en godsdiensten uit om tot God te kunnen komen. Jezus geeft Zichzelf het alleenrecht. Waarom?

Één voorval

Een student vroeg eens aan Joshua McDowell: “Waarom kunt u het christendom niet weerleggen?” McDowell: “Er is één voorval in de geschiedenis dat ik niet kan wegredeneren: de opstanding van Jezus Christus.” Vrijwel niemand dacht in Jezus’ tijd dat Hij ooit zou sterven. Zelfs Zijn discipelen niet. Toen Jezus stierf vervloog alle hoop van de discipelen. Ze lieten Jezus daarom ook in de steek.

Als Jezus na het sterven niet zou zijn opgestaan dan zou er geen kerk zijn, geen geloof, geen christenen. Hier stopt het niet: het graf wordt leeg gevonden, de discipelen zien Jezus na Zijn dood, na Zijn opstanding zien zelfs op 1 moment totaal 500 mensen Jezus (1 Korintiërs 15:5-6). Dr. Simon Greenleaf was één van de grootste rechtsgeleerden van de VS. Mede dankzij hem blonk de juridische faculteit van Harvard uit boven de rest. Hij onderzocht de juridische waarde van het getuigenis van de apostelen m.b.t. de opstanding van Jezus. Greenleaf kwam tot de conclusie dat de opstanding van Christus 1 van de best gestaafde gebeurtenissen in de geschiedenis is, naar de maatstaven van juridisch bewijs. En zo zijn er talloze gerenommeerde wetenschappers die deze gebeurtenis bevestigen. Van Isaac Newton tot Sir William Ramsay.

Waarom dan Jezus?

De enige manier om vergeven te worden, een relatie met God te krijgen en na dit leven naar de hemel te gaan kan alleen door het offer van Jezus aan het kruis. Hebreeën 9:22 “En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.” Alléén dit offer met bloedstorting, omdat Jezus in staat is de schuld van iedereen op zich te nemen. Hij is God zelf, zonder zonde (Hebreeën 7:26). 1 Korintiërs 15:17 zegt “en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.”
Je kunt alle boeken van de wereld hebben gelezen. Voor ons allemaal is het een gegeven: we waren er niet bij toen Jezus leefde, stierf en opstond uit de dood. De enige mogelijkheid die blijft: Luister naar de getuigenissen van mensen die Zijn opstandingskracht hebben ervaren. Ervaar Hem zelf in jouw leven. Elke dag staat Hij op jou te wachten.