Evangeliegemeente De Deur Veenendaal is onderdeel van de Christian Fellowship Ministries (CFM), een samenwerkingsverband van 2.717 kerken (update: januari 2020) wereldwijd.

U bent van harte welkom één van onze activiteiten te bezoeken.
Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten om 11.00 en 18.00 uur.

Aantal kerken in Nederland: 64 (update: februari 2020).

Vernieuwde maatregelen tegen het coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn we helaas genoodzaakt om de activiteiten in buurthuis SamSam te staken t/m dinsdag 28 april.
Mocht u vragen hebben over God, de Bijbel, u wilt een dienst via livestream volgen of u zoekt juist in deze tijd hoop en bemoediging dan komen we als kerk graag met u in contact. U kunt een e-mail sturen naar info@dedeurveenendaal.nl of bellen met 0620058173.

2 Kronieken 20:9 Indien ons een onheil overkomt: zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want Uw Naam is in dit huis; wanneer wij in onze benauwdheid tot U roepen, zult Gij horen en helpen.