Gebedsverlangen indienen

Tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de dienst kan je hieronder jouw gebedsverlangen indienen. Gebedsverlangens die vlak voor de dienst ingezonden worden (bijv. 5 minuten voor aanvang), worden meegenomen naar de eerstvolgende dienst. We zullen vertrouwelijk omgaan met alle verzoeken. 

    Naam

    E-mailadres

    Gebedsverlangen